loading spinner

Zasady wysyłki i dostawy

Dostawa i płatność

1. Jaki jest czas wysyłki?

- Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia oraz uiszczenia płatności za towar przez przelewy24- Czas spakowania i samej wysyłki produktów znajdujących się na magazynie to 24 h, zaś przy braku na magazynie do 15 dni roboczych. Do tego czasu należy dodać jeszcze czas samej dostawy towaru przez kuriera DHL (tj. zwykle 2-3 dni robocze - czas wyświetla się przy wybranym produkcie)

2. Jaki jest więc czas docelowej dostawy?

-   Całkowity czas realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi zatem od 2-3 dni roboczych - dla produktów z magazynu oraz 8-15 dni roboczych w przypadku braku na stanie magazynowym

WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 5

 

Składać zamówienia mogą pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne, za pośrednictwem ich przedstawicieli. Osoby niepełnoletnie oraz ograniczone w zdolnościach do czynności prawny mogą składać zamówienia jedynie  za wiedzą i zgodą swoich prawnych opiekunów.

 

 § 6

 

1. Ceny wskazane na stronie sklepu internetowego www.kratki-sciekowe.com są cenami brutto obejmującymi stawki podatku VAT i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

 

2. Ceny netto mogą być wskazane obok ceny produktu w nawiasie z dopiskiem „netto”.

 

§ 7

 

Zamówienia można składać z opcją:

 

a) przedpłaty (płatność z góry na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy)

 

b) za pobraniem (płatność w momencie otrzymania przesyłki z zamówionymi produktami)

 

§ 8

 

1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży produktów przedstawionych na stronie sklepu internetowego www.kratki-sciekowe.com jest:

 

         a) złożenie zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem:

 

1) koszyka dostępnego na stronie Sklepu,

2) formularza dostępnego na stronie Sklepu,

 

2) faksem pod numerem: (012)-415-39-14

 

3) pocztą elektroniczną (email): biuro@kratki-sciekowe.com

 

4) telefonicznie

 

b) podanie danych osobowych, niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży i wystawienia rachunku: imię i nazwisko, adres zamawiającego, adres doręczenia przesyłki, numer telefonu, adres e-mail oraz nazwy i ceny zamówionych produktów, a także sposób ich dostawy, w przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą (zawodową) i składającego zamówienie w związku z tą działalnością także numer NIP oraz nazwę i siedzibę firmy.

 

c) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, potwierdzenie obejmuje co najmniej: nazwę handlową produktu, ilość zamówionych egzemplarzy oraz cenę  poszczególnych egzemplarzy i cenę obejmującą całość zamówienia, a także koszt przesyłki uzależniony od opcji zamówienia (za pobraniem lub przedpłata).

 

d) wpłaty na konto Sprzedającego kwoty wskazanej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia w przypadku zamówienia z opcją przedpłaty. 

 

2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesyłane na adres e-mailowy Kupującego wskazany przez niego w formularzu zamówienia.

 

3. Realizacja zamówienia następuję w pierwszym dniu roboczym w przypadku złożenia zamówienia w dniu innym niż roboczy lub w następnym dniu roboczym w przypadku złożenia zamówienia w dniu roboczym.

 

4. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:

 

a) braku zapłaty przelewem na konto w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji  (dotyczy opcji zamówienia z przedpłatą),

 

b) nie wskazania w formularzu zamówienia wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

5. Do każdego zamówienia należy doliczyć koszty przesyłki zależne od opcji zamówienia:

 

a) przedpłata – 36,90 zł (cena obejmuje podatek VAT)

 

b) za pobraniem – 43,05 zł (cena obejmuje podatek VAT)

 

§ 9

 

W przypadku gdy Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu, braku dostępności zamówionego produktu, zwróci Kupującemu wpłacone przez niego pieniądze na poczet ceny niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o niemożliwości realizacji zamówienia, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia ponad 30 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

§ 10

 

Kupujący może anulować zamówienie do momentu jego potwierdzenia przez Sprzedającego,

 

§ 11

Ceny produktów przedstawionych na stronie Sklepu mogą ulec zmianie jednakże nie dotyczy to cen produktów, które zostały potwierdzone przez Sprzedającego.

 

 

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

§ 12

 

Sklep wysyła przesyłki na adres wskazany w zamówieniu, wobec czego zaleca się sprawdzenie prawidłowości adresu w otrzymanym od Sprzedawcy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, gdyż błędnie podany adres może skutkować opóźnieniami w realizacji zamówienia.

 

§ 13

 

Wysyłając towar Sklep zapewnia sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy, a w szczególności jej nienaruszalność.

 

 § 14

 

Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem jest rachunek (paragon fiskalny lub faktura VAT) dołączony do przesyłki. 

 

 § 15

 

1. Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe i wynikające z niej uprawnienia reklamacyjne za uszkodzenie lub zniszczenie przesyłki w transporcie, zaleca się sprawdzenie w obecności kuriera nienaruszalności taśm zabezpieczających opakowanie oraz w miarę możliwości zawartości przesyłki, w szczególności, czy nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych.

 

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki i/lub towaru zaleca się sporządzenie protokołu na tą okoliczność w obecności kuriera lub w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

 

3. Reklamacje uszkodzeń lub braków powstałych podczas przesyłki przysługują odbiorcy.

 

 § 16

 

W przypadku realizacji zamówienia z opcją za pobraniem Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności zamówionego produktu, aż do uiszczenia przez Kupującego ceny.